Imam Hassan Askari (fvmh) – shiamuslimernas 11:e Imam

Vi beklagar sorgen för Imam Askaris (frid vare med honom) bortgång som infaller den 27:e december 2017! Han (fvmh) är shiamuslimernas 11:e Imam och är far till vår tids Imam, Imam Mahdi (fvmh). Han informerade därmed alla shiamuslimer om sin sons mirakulösa födelse, som skedde i stor hemlighet p.g.a. livshotande omständigheter.
Imam Hadi (fvmh), Imam Askaris noble far, och hans ättlingar tvingades av kalifen att bo i ett område i staden Samarra, norr om Bagdad i Irak, som hette ’Askar (som betyder soldat) p.g.a. att det området befolkades av många soldater. Därmed fick Imamen (fvmh) smeknamnet ”Askari”. De tvingades att bo där p.g.a. kalifens rädsla för uppror från shiamuslimer och Ahl al-Bayts (fvmd) vänner och de kontrollerades så pass mycket att det nästan var omöjligt för shiamuslimerna att nå dem.
Ibn Athir, en av sunnimuslimernas stora lärda, sa:
”Hassan ibn Ali al-Askaris (fvmh) moraliska uppförande var som Guds Sändebuds (fvmh) moraliska uppförande.”
(Al-Kharaij wa al-Jaraih, vol. 2, s. 901)
I en tradition lär Imam Askari (fvmh) oss om en moralisk princip:
”Frukta Gud och var en prydnad för oss (Ahl al-Bayt), och inte en skam för oss!”
(Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 372)
I en annan tradition säger Imamen (fvmh):
”Alla fulheter har placerats i ett hus, och dess nyckel är lögn.”
(Mizan al-Hikmah, nr. 17410)
Visa mer
Back to top button
Close