Imam Mahdi

 • Utopi i människans själsanlag

  Hur tänker mänskligheten om framtiden? Är tron på Mahdawiyya en progressiv eller en reaktionär tro?  Har den sina rötter i djupet av människans själsläggning?
  Följande exempel är en del av många mänskliga behov och trender där samtliga har en hänvisning till en enda sanning. Faktumet är att människor i enlighet med sin själsläggning eftersträvar det ideala samhället. Alla människor drömmer om att leva tillsammans i fred, i ett samhälle som grundas på etiska och rättvisa grunder. De söker ständigt efter en ledare, som genom skuggan av sitt ledarskap skulle avlägsna all förfallenhet från världen och vidare uppnå perfektion med hjälp av hans utmärkta ledning.

  Utopia( شامی شه ریف,مدینه فاضله) | Facebook

  Beundran för Perfektion

  Människans innersta dragning mot sökandet av fulländning leder henne till att kontinuerligt eftersträva en högre andlig status. Alla mänskliga strävanden som förs för att anskaffa kunskap, rikedom, makt, berömmelse samt insikt och lycka, härstammar från hennes naturliga sökande efter perfektionism. Will Durant, filosof [under 1900-talet, övers. anm.] säger:
  ”Benägenheten mot utopi och perfektion ligger i vårt blod och den lämnar inte oss ifred utom då vi blockeras från rörelse och utveckling.”

  Tendens mot enighet

  Mänsklig själsläggning har alltid åtagit sig kärlek och enhet. Som bevis kan man framhäva önskan om att alla människor under alla tider vill leva i tiden då världens frälsare återkommer och det mänskliga samhället får den högsta tänkbara graden av enighet och solidaritet. Exempelvis säger Mahatma Gandhi följande:
  ”Om denna värld inte någon gång blir en enad värld, har jag inte någon önskan att leva i den.”

  Strävan mot rättvisa

  Grymhetens fulhet samt rättvisans och jämlikhetens skönhet, är belagda i människans rena själsläggning. Mänsklighet, enligt sin natur, längtar ständigt efter tiden då rättvisa råder samt [där] förräderi och förtryck döms.  Men det nuvarande läget i världen siktar inte mot en ljusare framtid för sitt folk. I en artikel av den kände ryske författaren, Joseph Brodsky, som vann Nobelpriset i litteratur 1987, anger han sina förutsägelser gällande situationen i det kommande årtiondet av detta sekel som lyder enligt nedan:
  ”Under det kommande årtionde verkar det inte som om samhället kommer omvandlas till något annat än vad det är idag. Det bästa man kan hoppas på är att det kommer bli lite mindre orättvist än idag.”

  Behov av trygghet

  Behovet av att säkerställa fred samt ett bättre och långvarigt liv är inte endast ett av dem mänskliga själsanläggande behoven, utan det är av dem naturliga rättigheterna för varje varelse och i synnerhet varje människa.

  Det enda hoppet

  De rättfärdiga och intellektuella inom det mänskliga samhället letar efter ett sätt som förkunnar budskapet om en lovande och strålande framtid. De har försökt att föreställa sina önskningar om dem utopiska samhällena. Men tyvärr har alla, såsom FN, säkerhetsrådet, de internationella organisationerna och hundratals grupper och samlingar som påbörjade att bearbeta dessa tankar med sina goda och vettiga syften, misslyckats. De lyckades aldrig bota mänsklighetens sår och till slut kunde de inte åstadkomma säkerhet och fred.
  Faktum är att trots misslyckandet med det ideala mänskliga samhället, från antikens dagar, var historien om uppkomsten av en frälsare i framtiden en grundlig princip, och mänskliga förfäder nämnde och påminde om det ständigt.

  I grund och botten, är tron på futurism, d.v.s. tron på världens slutliga tid och uppkomsten av en frälsare, en tro som har godtagits som en sann princip i alla gudomliga religioner
  Alla gudomliga religioner är eniga i denna fråga; att i dem sista perioderna av mänsklighetens historia, då världen är fylld av orättvisa, uppkommer den lovade som inrättar världens grunder efter rättvisa och vänskap samt baserar den på dyrkan och tillbedjan av Gud, Den Unike.
  I och med att de gudomliga religionernas anhängare tror på att alla Guds löften alltid uppfylls, väntar de på den lovade räddaren. Med andra ord väntar de på den person som alla människors själsanlag eftertraktar, enligt det vi har gått igenom.

 • Ett syskonskap i Imamens(AJ) namn!

  Tror du på styrkan av en individuell eller gemensam kärlek?

  De av oss som läser duaa ahd varje dag vet att de endast inte hälsar Imamen(AJ) från sig själva medan de reciterar denna åkallelse utan de hälsar Imamen(AJ) från ”alla troende män och kvinnor”.

  O min Herre och Gud; hälsa vår mästare… från alla troende män och kvinnor

  Men gör vi det med full medvetenhet? Vet vi verkligen vad det vi läser i åkallan innebär? Varför säger vi istället inte att jag hälsar dig från mig själv? Är det inte jag själv som håller på att läsa denna åkallan? Vad vill den säga till oss genom att låta vår tunga skicka välsignelser från alla troende män och kvinnor till vår älskade Imam(AJ)?

  Om vi reflekterar djupt på denna fras i denna heliga åkallan, kommer vi lättare kunna förstå den värdefulla betydelsen som i sin tur leder till en starkare band till Imamen(AJ). När jag själv reflekterade tänkte jag på följande punkter:

  • Att ha kärlek till Imamen(AJ) måste utvecklas från att vara en individuell kärlek till att vara en gemensam kärlek. Det räcker helt enkelt inte att bara jag ska älska honom. Hans kärlek är värd att spridas världen över.
  • En global Imam(AJ) vill ha en följeslagare som tänker och handlar på en global nivå. Med andra ord när vi gör en god gärning, som att läsa en åkallan eller ge allmosa till fattiga, ska vi helhjärtat ha i avsikt att handlingen görs av alla troende i hela världen, ”Från alla troende män och kvinnor”… Då har man skapat ett globalt syskonskap, såsom vår tids Imam(AJ) önskar och som han kommer att skapa efter sin återkomst inshaAllah.
  • Att älska Imamen(AJ) skall ha en gränslös omfattning, såsom själva åkallan säger detta:
   … i öst och väst, i dalarna och i bergen, på landen och i haven …
  • Att få denna relation omfatta även förra generationerna.
   … från mig och mina föräldrar…

  Är det inte dags att kämpa för att skapa den gemensamma kärleken?

  Ett syskonskap i Imamens(AJ) namn!

 • Ropet på “Frälsaren”

  Ropet på “Frälsaren”
 • Imam Mahdis mor Narjis

  En av den tionde Imamen, Imam Hadis(A) tjänstemän Busher Ansari återberättar, en dag kallade Imamen Hadi(A) på mig och sa, ”Jag vill tilldela dig ett jobb, utförandet av det kommer vara av stort värde för dig”. Han gav mig ett brev tillsammans med en säck innehållande tvåhundratjugo guld dinarer och sade, ” Ta dessa och gå till Bagdad och vänta vid floden Eufrats mynning, dit kommer ett skepp imorgon, på den kommer det finnas ett antal tjänsteflickor som hämtats för att säljas. Dem flesta av säljarna och köparna är från Bani Abbas samt en del andra ungdomar. På det skeppet kommer det att finnas en flicka som kommer att vägra visa sig för köparna när hon blir beordrad att göra det. En av ungdomarna kommer träda fram och säga till hennes mästare ”Jag köper henne för två hundra gulddinarer”. Men den här kvinnan kommer inte gå med på det. Då säger hennes mästare, ” Det finns inget annat alternativ än att du blir såld, så du måste ge efter”. Men hon svarar, ”Vänta, min köpare skall komma”. Då ska du gå fram och ge henne brevet och säga, ”Om den här kvinnan hän ger sig åt sändaren av det här brevet, köper jag henne”. Hon kommer bli glad efter att ha läst brevet, då köper du henne och för henne hit”.
  Busher fortsätter, jag gjorde vad Imamen(A) hade beordrat mig att göra och köpte henne från hennes mästare. På vägen berättade hon en fantastisk och häpnadsväckande berättelse och sade, ” Jag är dotter till kungen av Rom”. Min farfar stod Kristus(A) väldigt nära. Min fader ville gifta bort mig till sin brorson. En dag så ordnade han en storslagen tillställning i palatset och lät sin brorson sitta vid mig på tronen. Alla höga präster och klanledare samlades för att giftabort mig till honom.
  Plötsligt började palatset skälva, och allt blev dammigt och min kusin slungades av tronen. De försökte igen men samma sak återupprepade sig. Prästerna  och de andra gästerna tog det som ett dåligt tecken och lämnade palatset.
  Samma natt sov jag väldigt sorgsen. Jag drömde att det kom män med skimrande ansikten till palatset. Det sades att den ena var Kristus (A) och den andra Profeten(S) av Islam. Profeten(S) vände sig till Kristus(A) och sade, ”Jag ber om den här flickans din ättlings hand till min dotterson för giftermål”.
  Kristus(A) blev glad och accepterade det (frieriet).
  När jag vaknade berättade jag inget om detta för någon. Tills en dag då jag blev sjuk och min far tillkallade alla läkare och lät dem närvar vid min säng. Men ingen av dem kunde behandla mig. Så jag begärde att min far skulle frige alla muslimer  som han höll fångna i fängelse. Han gick med på mitt krav och frigav dem alla och jag blev botad.
  Samma natt drömde jag igen, jag såg kvinnor med skimrande ansikten. Det sades att det var Kristus(A) mor Mariam(A) och Fatimah Zahra(A) Profeten Mohammads(S) dotter som kom fram till mig och sa, ”Om du går med på att bli min sons fru måste du bli muslim”. Jag antog och accepterade Islam som religion i drömmen. Sedan tog hon med mig till hennes son Imam Askari(A).
  Kärleken erövrade mitt hjärta starkt och fullständigt så jag blev rastlös dag och natt tills en natt, då jag såg Imamen(A) i min dröm. Jag frågade, ”Hur kan jag bli din fru?” Han sade, ” Väldigt snart kommer din far att sända en armé för att kriga mot muslimerna och du kommer att följa med armén. Muslimerna kommer att vinna det här slaget och du kommer tillfångatas och sedan tas med till Bagdad för att säljas. Skeppet kommer stanna vid Eufrats mynnig och där kommer du tas ut för att säljas.”
  Köparna kommer att försöka köpa dig. Men vänta, den som skall köpa dig kommer tillsammans med ett brev från min far. Han skall köpa dig och ta med dig.
  Jag vaknade från drömmen och var väldigt lycklig, efter en tid hände det som Imamen(A) hade sagt skulle hända. O Busher! Till den här stunden visste ingen om den här hemligheten, och ingen har heller känt igen mig. Var försiktig, återberätta inte det här till någon, behåll det för dig själv.
  Busher säger att medans hon skildrade sin historia för mig så fascinerades jag av henne, så sedan dess började jag respektera henne ännu mer och jag följde henne som en tjänare. Sedan tog jag med henne till min mästare Imam Hadi (A). Han frågade henne, ”hur kom det sig att du antog islam som din religion?” hon svarade, ” Du frågar om något som du själv vet bättre än mig”.
  Sedan sade han, ”Glatt budskap för dig är att du kommer få en son som kommer fylla världen med ordning och rättvisa, den son som är väntad av alla.”
  Sedan vände han sig mot sin syster Hakima och sade, ” O syster! Det här är den kvinnan du väntade på. Ta med henne och lär henne Islams befallningar.” Hakima kramade henne och älskvärt och hedervärt tog hon med henne”.

 • Förhållandena vid Imamens (AJ) födelse

  Existensen av den tolfte Imamen(AJ) är likt en sol, vars bländade strålar lyser och skiner i varje shiamuslims hjärta.

  Abbasiterna hade fått reda på att Imamerna(A) var tolv till antalet, och att den tolfte och sista skulle vara son till [den elfte] Imam Askari(A) vars mystik skulle komma att sträcka sig över tiderna, och att det är han(AJ) som kommer att forma världsherraväldet.

  De tyranniska makthavarna var starkt oroade och skrämda över födseln av detta barn och var beredda att göra allt för att stoppa det. Men de tänkte inte på att Farao med all sin makt och styrka, och med alla barbariska massakrer på barn och alla nyfödda bebisar inte kunde stoppa Guds vilja. Han letade och sökte efter Moses(A) från hus till hus ovetande om att den han sökte efter fanns närmare än vad han trodde, nämligen i hans palats och sittandes på hans egna knän. Den abbasitiska kalifen, Mo’tamid, som kan liknas vid den tidens farao, var extremt vaksam och bevakade Imam Askaris(A) hus.

  När den elfte Imamen(A) blev förgiftad och fördes från fängelset till sitt hus, i ett sjukt tillstånd, skickade kalifen med fem hovmän som skulle observera och informera honom om minsta lilla händelse eller incident som sker vid Imamens(A) hus. Han sände till och med en grupp barnmorskor till den elfte Imamens(A) hus så att de kunde hålla ett öga på Imamens(A) fru.

  Imam Askaris(A) fru sjönk i djup sorg och oroligheter efter martyrskapet av vår elfte Imam(A). Alla stängde sina verksamheter i sorg och skyndade mot Imamens(A) hus. De bar upp Imamens(A) döda kropp under begravningsceremonin som blev mycket praktfull och storslagen.

  Den abbasidiske kalifen blev väldigt oroad och förbryllad över de stora massorna som deltog, och gjorde sitt bästa för att dölja sin inblandning i Imamens(A) död samtidigt som han försökte få martyrskapet att se ut som en naturlig dödsorsak.

  Mo’tamid sände sin bror för att delta i begravnings ritualerna för att på så sett visa att han inte hade något med Imamens(A) död att göra. Samtidigt, tog han på sig ansvaret att dela ut Imamens(A) rikedomar för att på så sätt visa att Imamen(A) inte hade lämnat efter sig någon son som kunde vara arvinge till hans tillgångar eller be begravningsbönen.

  Men trots alla ansträngningar var det Guds vilja som skulle ske och fastän Imamens(A) son endast var fem år gammal när hans fader blev martyr. Så blev han(AJ) Imam, precis som Jesus Kristus(A) som utnämndes till profet redan när han var i vaggan.

  När de begravde kroppen var det Imam Askaris(A) son som vid sin unga ålder förde ner hans fars kropp till jorden. När hans farbror, som inte var en god man, ställde sig för att leda bönen över hans far, flyttade han sin farbror åt sidan och bad själv begravningsbönen över sin far.

  Efter bönen försvann Imam Mahdi(AJ) från människors åsyn. Och det var redan under hans(AJ) fars, Imam Askaris(A) tid som folk hade sett honom i hans(AJ) fars hus och hört hans fars rekommendationer om sin son. Efter faderns martyrskap behöll de kontakten med honom under en lång tid framåt.

 • Födelsen

  Hakima, Imam Askaris(A) faster återberättar:

  Jag gick till min brorsons hus på en tisdag, mitt under månaden Sha’ban. När jag sedan skulle ta farväl, sade Imamen(A):

  ”O faster, stanna här med oss i natt för vår son kommer att komma till denna världen i natt.”

  Jag blev överlycklig och gick till Narjis (Imam Mahdis(AJ) mor) men jag fann inga tecken på vare sig graviditet eller förlossning. Förvånad och överraskad som jag blev, tänkte jag för mig själv: ”Inget verkar tyda på något barnafödande.”

  I det ögonblicket kom Imamen(A) fram till mig och sade:

  ”O faster, var inte ledsen, Narjis är som Moses(A) mor och barnet är som Moses(A) vars födelse skedde i hemlighet utan några tecken. Gå till Narjis, hon kommer föda vid gryningen vid morgonbönens böneutrop, azan.”

  Jag blev väldigt glad och stannade vid Narjis och precis som Imamen(A) hade sagt så började förlossnings värkarna vid gryningen. En sfär av ljus uppenbarade sig mellan mig och henne såtillvida att jag inte längre kunde se Narjis mer. Jag blev rädd och gick ut ur rummet och berättade för Imamen(A) om vad jag hade sett. Han log och sade:

  ”Gå tillbaka om en stund så kommer du få se honom.”

  Jag återvände in till rummet och såg hur den nyfödda bebisen satt framstupa och med fingret upphöjt mot himlen lovordade sin Gud, den Store, den Barmhärtige, den Ende och Älskvärde.

 • Den stora reformatorn

  Med referering till heliga skrifter hittar man ett stort antal löften om ”den stora reformatorn” som religionernas följare inväntar. Oavsett skillnader i frälsarens återkomst finner vi att det mesta som nämnts i dessa skrifter om förekomst betingelserna, uppträdandets karaktär och det hoppfulla slutet som utlovats, är i stort sett lika i alla heliga skrifter. Samt med mer djupgående studier hittar man att den stora reformatorn i alla religioner överensstämmer med ”Frälsaren” som utlovats i islam, nämligen, Imam Mahdi (AS) .

Back to top button
Close