Imam Mahdi

 • Imam Mahdis mor Narjis

  En av den tionde Imamen, Imam Hadis(A) tjänstemän Busher Ansari återberättar, en dag kallade Imamen Hadi(A) på mig och sa, ”Jag vill tilldela dig ett jobb, utförandet av det kommer vara av stort värde för dig”. Han gav mig ett brev tillsammans med en säck innehållande tvåhundratjugo guld dinarer och sade, ” Ta dessa och gå till Bagdad och vänta vid floden Eufrats mynning, dit kommer ett skepp imorgon, på den kommer det finnas ett antal tjänsteflickor som hämtats för att säljas. Dem flesta av säljarna och köparna är från Bani Abbas samt en del andra ungdomar. På det skeppet kommer det att finnas en flicka som kommer att vägra visa sig för köparna när hon blir beordrad att göra det. En av ungdomarna kommer träda fram och säga till hennes mästare ”Jag köper henne för två hundra gulddinarer”. Men den här kvinnan kommer inte gå med på det. Då säger hennes mästare, ” Det finns inget annat alternativ än att du blir såld, så du måste ge efter”. Men hon svarar, ”Vänta, min köpare skall komma”. Då ska du gå fram och ge henne brevet och säga, ”Om den här kvinnan hän ger sig åt sändaren av det här brevet, köper jag henne”. Hon kommer bli glad efter att ha läst brevet, då köper du henne och för henne hit”.
  Busher fortsätter, jag gjorde vad Imamen(A) hade beordrat mig att göra och köpte henne från hennes mästare. På vägen berättade hon en fantastisk och häpnadsväckande berättelse och sade, ” Jag är dotter till kungen av Rom”. Min farfar stod Kristus(A) väldigt nära. Min fader ville gifta bort mig till sin brorson. En dag så ordnade han en storslagen tillställning i palatset och lät sin brorson sitta vid mig på tronen. Alla höga präster och klanledare samlades för att giftabort mig till honom.
  Plötsligt började palatset skälva, och allt blev dammigt och min kusin slungades av tronen. De försökte igen men samma sak återupprepade sig. Prästerna  och de andra gästerna tog det som ett dåligt tecken och lämnade palatset.
  Samma natt sov jag väldigt sorgsen. Jag drömde att det kom män med skimrande ansikten till palatset. Det sades att den ena var Kristus (A) och den andra Profeten(S) av Islam. Profeten(S) vände sig till Kristus(A) och sade, ”Jag ber om den här flickans din ättlings hand till min dotterson för giftermål”.
  Kristus(A) blev glad och accepterade det (frieriet).
  När jag vaknade berättade jag inget om detta för någon. Tills en dag då jag blev sjuk och min far tillkallade alla läkare och lät dem närvar vid min säng. Men ingen av dem kunde behandla mig. Så jag begärde att min far skulle frige alla muslimer  som han höll fångna i fängelse. Han gick med på mitt krav och frigav dem alla och jag blev botad.
  Samma natt drömde jag igen, jag såg kvinnor med skimrande ansikten. Det sades att det var Kristus(A) mor Mariam(A) och Fatimah Zahra(A) Profeten Mohammads(S) dotter som kom fram till mig och sa, ”Om du går med på att bli min sons fru måste du bli muslim”. Jag antog och accepterade Islam som religion i drömmen. Sedan tog hon med mig till hennes son Imam Askari(A).
  Kärleken erövrade mitt hjärta starkt och fullständigt så jag blev rastlös dag och natt tills en natt, då jag såg Imamen(A) i min dröm. Jag frågade, ”Hur kan jag bli din fru?” Han sade, ” Väldigt snart kommer din far att sända en armé för att kriga mot muslimerna och du kommer att följa med armén. Muslimerna kommer att vinna det här slaget och du kommer tillfångatas och sedan tas med till Bagdad för att säljas. Skeppet kommer stanna vid Eufrats mynnig och där kommer du tas ut för att säljas.”
  Köparna kommer att försöka köpa dig. Men vänta, den som skall köpa dig kommer tillsammans med ett brev från min far. Han skall köpa dig och ta med dig.
  Jag vaknade från drömmen och var väldigt lycklig, efter en tid hände det som Imamen(A) hade sagt skulle hända. O Busher! Till den här stunden visste ingen om den här hemligheten, och ingen har heller känt igen mig. Var försiktig, återberätta inte det här till någon, behåll det för dig själv.
  Busher säger att medans hon skildrade sin historia för mig så fascinerades jag av henne, så sedan dess började jag respektera henne ännu mer och jag följde henne som en tjänare. Sedan tog jag med henne till min mästare Imam Hadi (A). Han frågade henne, ”hur kom det sig att du antog islam som din religion?” hon svarade, ” Du frågar om något som du själv vet bättre än mig”.
  Sedan sade han, ”Glatt budskap för dig är att du kommer få en son som kommer fylla världen med ordning och rättvisa, den son som är väntad av alla.”
  Sedan vände han sig mot sin syster Hakima och sade, ” O syster! Det här är den kvinnan du väntade på. Ta med henne och lär henne Islams befallningar.” Hakima kramade henne och älskvärt och hedervärt tog hon med henne”.

 • Förhållandena vid Imamens (AJ) födelse

  Existensen av den tolfte Imamen(AJ) är likt en sol, vars bländade strålar lyser och skiner i varje shiamuslims hjärta.

  Abbasiterna hade fått reda på att Imamerna(A) var tolv till antalet, och att den tolfte och sista skulle vara son till [den elfte] Imam Askari(A) vars mystik skulle komma att sträcka sig över tiderna, och att det är han(AJ) som kommer att forma världsherraväldet.

  De tyranniska makthavarna var starkt oroade och skrämda över födseln av detta barn och var beredda att göra allt för att stoppa det. Men de tänkte inte på att Farao med all sin makt och styrka, och med alla barbariska massakrer på barn och alla nyfödda bebisar inte kunde stoppa Guds vilja. Han letade och sökte efter Moses(A) från hus till hus ovetande om att den han sökte efter fanns närmare än vad han trodde, nämligen i hans palats och sittandes på hans egna knän. Den abbasitiska kalifen, Mo’tamid, som kan liknas vid den tidens farao, var extremt vaksam och bevakade Imam Askaris(A) hus.

  När den elfte Imamen(A) blev förgiftad och fördes från fängelset till sitt hus, i ett sjukt tillstånd, skickade kalifen med fem hovmän som skulle observera och informera honom om minsta lilla händelse eller incident som sker vid Imamens(A) hus. Han sände till och med en grupp barnmorskor till den elfte Imamens(A) hus så att de kunde hålla ett öga på Imamens(A) fru.

  Imam Askaris(A) fru sjönk i djup sorg och oroligheter efter martyrskapet av vår elfte Imam(A). Alla stängde sina verksamheter i sorg och skyndade mot Imamens(A) hus. De bar upp Imamens(A) döda kropp under begravningsceremonin som blev mycket praktfull och storslagen.

  Den abbasidiske kalifen blev väldigt oroad och förbryllad över de stora massorna som deltog, och gjorde sitt bästa för att dölja sin inblandning i Imamens(A) död samtidigt som han försökte få martyrskapet att se ut som en naturlig dödsorsak.

  Mo’tamid sände sin bror för att delta i begravnings ritualerna för att på så sett visa att han inte hade något med Imamens(A) död att göra. Samtidigt, tog han på sig ansvaret att dela ut Imamens(A) rikedomar för att på så sätt visa att Imamen(A) inte hade lämnat efter sig någon son som kunde vara arvinge till hans tillgångar eller be begravningsbönen.

  Men trots alla ansträngningar var det Guds vilja som skulle ske och fastän Imamens(A) son endast var fem år gammal när hans fader blev martyr. Så blev han(AJ) Imam, precis som Jesus Kristus(A) som utnämndes till profet redan när han var i vaggan.

  När de begravde kroppen var det Imam Askaris(A) son som vid sin unga ålder förde ner hans fars kropp till jorden. När hans farbror, som inte var en god man, ställde sig för att leda bönen över hans far, flyttade han sin farbror åt sidan och bad själv begravningsbönen över sin far.

  Efter bönen försvann Imam Mahdi(AJ) från människors åsyn. Och det var redan under hans(AJ) fars, Imam Askaris(A) tid som folk hade sett honom i hans(AJ) fars hus och hört hans fars rekommendationer om sin son. Efter faderns martyrskap behöll de kontakten med honom under en lång tid framåt.

 • Födelsen

  Hakima, Imam Askaris(A) faster återberättar:

  Jag gick till min brorsons hus på en tisdag, mitt under månaden Sha’ban. När jag sedan skulle ta farväl, sade Imamen(A):

  ”O faster, stanna här med oss i natt för vår son kommer att komma till denna världen i natt.”

  Jag blev överlycklig och gick till Narjis (Imam Mahdis(AJ) mor) men jag fann inga tecken på vare sig graviditet eller förlossning. Förvånad och överraskad som jag blev, tänkte jag för mig själv: ”Inget verkar tyda på något barnafödande.”

  I det ögonblicket kom Imamen(A) fram till mig och sade:

  ”O faster, var inte ledsen, Narjis är som Moses(A) mor och barnet är som Moses(A) vars födelse skedde i hemlighet utan några tecken. Gå till Narjis, hon kommer föda vid gryningen vid morgonbönens böneutrop, azan.”

  Jag blev väldigt glad och stannade vid Narjis och precis som Imamen(A) hade sagt så började förlossnings värkarna vid gryningen. En sfär av ljus uppenbarade sig mellan mig och henne såtillvida att jag inte längre kunde se Narjis mer. Jag blev rädd och gick ut ur rummet och berättade för Imamen(A) om vad jag hade sett. Han log och sade:

  ”Gå tillbaka om en stund så kommer du få se honom.”

  Jag återvände in till rummet och såg hur den nyfödda bebisen satt framstupa och med fingret upphöjt mot himlen lovordade sin Gud, den Store, den Barmhärtige, den Ende och Älskvärde.

 • Den stora reformatorn

  Med referering till heliga skrifter hittar man ett stort antal löften om ”den stora reformatorn” som religionernas följare inväntar. Oavsett skillnader i frälsarens återkomst finner vi att det mesta som nämnts i dessa skrifter om förekomst betingelserna, uppträdandets karaktär och det hoppfulla slutet som utlovats, är i stort sett lika i alla heliga skrifter. Samt med mer djupgående studier hittar man att den stora reformatorn i alla religioner överensstämmer med ”Frälsaren” som utlovats i islam, nämligen, Imam Mahdi (AS) .

Back to top button
Close