Frälsaren i heliga skrifter

Löftet om tillkomsten av en frälsare har i alla religiösa skrifter förekommit liksom i Gamla Testamentets olika böcker som Sefanjas bok, Jesejas bok och Profeten Daniels bok och i Nya Testamentets tre evangelierna nämligen Matteusevangeliet, Lukasevangeliet och Markusevangeliet, och inte heller mins i Koranen.
:white_check_mark: Men säkert kommer de som hade hållit ut till slutet att lyckas vara med frälsnings processen och det kan pågå länge. Därför kan man genom sina goda gärningar vara aktiv i frälsnings processen.

Visa mer
Back to top button
Close