Månaden thul-Hijjah

Månaden thul-Hijjah är den sista månaden av året och en av ashhor al-horom (förbudsmånaderna – fyra månader som är högst heliga och under vilka bl.a. krig har totalförbjudits). Även denna månad är högst välsignad och helgad, inte minst i samband med att det är under denna månad som en förpliktigad muslim ska utföra sin Hajj. Denna Hajj-färds specifika tid är just under thul-Hijjahs första tio dagar och Eid Adhha har detta namn för att det är obligatoriskt för de som åkt till Hajj under denna månad att offra ett djur i Guds väg som ett av avslutningsmomenten på den heliga pilgrimsfärden.

Visa mer
Back to top button
Close