Profetia

Termen profetia refererar till något okänt, oftast om framtiden, som berättas av en profet. Profetior kan också inkludera fakta och skildringar om tidiga nationer men som folk under profeterandet inte har något vetenskap om. Bibeln tar även upp ett stort antal profetior.  Evangelierna som är de fyra första kapitlen på “Nya Testamentet” också har fått sitt namn efter ordet “Evangelium” som betyder “den goda nyheten”. Eller rättare sagt  handlade nyheten om den rätta profetian som Jesus hade berättat om. Profetian om näst kommande profet nämligen, profeten Muhammeds (s).

 

Visa mer
Back to top button
Close