Den utlovade frälsaren

Talet om en  apokalyptisk och utlovad frälsare i alla religioner är en lika lång konversation (diskussion) som människoskapandet och dennes liv på jorden. Den långa historien och dess gemenskap bland alla religioner är ett tecken på att hoppet på en frälsare är en naturlig instinkt hos människan.

Tron på en förväntad reformator eller frälsare för mänskligheten är en tro som delas av samtliga stora religioner islam, kristendomen, judendomen, buddismen, hinduismen samt zoroastrismen.

Även om det finns skillnader i frälsarens personliga karaktärsdrag inom olika religioner, men i princip är alla överens om dennes ankomst. Muslimer kallar honom “Mahdi”, men även i gemenskap till andra religioner kallas han ”världens reformator”, “världens fredsmäklare” , “stora befriaren” samt “stora frälsaren”. Trots skillnader i namnet delar alla religioner åsikten om hans stora reformer vilka leder till en global regering baserad på rättvisa och frihet.

Med referering till heliga skrifter hittar man ett stort antal löften om ”den stora reformatorn” som religionernas följare inväntar. Oavsett skillnader i frälsarens återkomst finner vi att det mesta  som nämnts i dessa skrifter om förekomst betingelserna, uppträdandets karaktär och det hoppfulla slutet som utlovats, är i stort sett lika i alla heliga skrifter. Samt med mer djupgående studier hittar man att den stora reformatorn i alla religioner  överensstämmer med ”Frälsaren” som utlovats i islam, nämligen, Imam Mahdi (AS)[1].

Löftet om tillkomsten av Imam Mahdi (AJ)[2] utöver i den Heliga Koranen har i alla andra religiösa skrifter förekommit liksom i Zandbok[3], Jamaspbok[4], Dharmashastra[5], samt i Gamla Testamentets olika böcker som Sefanjas bok, Jesejas bok och Profeten Daniels bok och inte minst Nya Testamentets tre evangelierna nämligen Matteusevangeliet, Lukasevangeliet och Markusevangeliet. Även om de flesta heliga skrifterna förutom Heliga Koranen[6], har med tidens gång utsatts för ändringar och korruption ändå hittar man fortfarande delar som förblivit orörda på korruption som hänvisar till  ”den världsliga reformatorn”.

Tron på frälsarens återkomst som kommer att förverkligas på den utvalda dagen, bevisar att det är möjligt för rättvisans krafter att bemöta en värld full av orättvisa och förtryck, att segra över orättvisans krafter och återuppbygga världsordningen. Trots allt är utbredningen av orättvisa, oavsett hur pass dominerande och omfattande den än må vara, ett abnormt tillstånd och måste således förr eller senare elimineras.

Därför kan tron på frälsaren inom alla religioner vara en kraftfull och gemensam orsak till allians mellan dem och det kan vara en lämplig plattform för fredliga dialog mellan människor.

[1] AS är förktning för Aleih al-Salam vilket betyder ”frid vare med honom”.

[2] AJ är förkortning för Ajjal Allah Faraj-ah vilket betyder ”Må Gud påskynda hans återkomst”.

[3] Avesta är Zoroastrism heliga skrift och Zend/Zand är översättningar av Avestas texter.

[4] Jamasp var en iransk filosof i Zarathustras tid

[5] Hinduisk religiös lagtext

[6] Förskare vid Birminghams universitetet i Storbritannien har hittat äldsta delar av islams heliga skrifter. Texten, som är skriven på get- eller fårskinn, påminner mycket om den Koran som nutida muslimer läser, intygar David Thomas, professor i kristendom och islam vid Birmingham. Han menar att innehållet har nästan inte förändrats alls på alla dessa år.

Tags
Visa mer
Back to top button
Close