Evangelium

“Evangelium” är från grekiska ordet euangélion vilket betyder ”glädjebud” eller ”budskap (om goda nyheter)”… Nu läser vi vad säger Jesus om evangelium:
Markusevangeliet kap.13 3-14

? När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”
? Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.…
?Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.
? Men allt detta är bara början på födslovåndorna…
? Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.
? Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma

Här betonar Jesus vikten av ”evangeliet” eller rättare sagt ”den goda nyheten” som måste förkunnas i hela världen. Och det var så viktigt att lärjungarna ville känna till dess tecken när tiden är inne.
Jesus bekräftar att de som håller ut fram till sista stunden blir frälsta.

Tags
Visa mer
Back to top button
Close