Jesus födelse enligt koranen

Profeten Jesus, Allahs frid och välsignelse vare över honom, är älskad av alla troende muslimer i hela världen. Tron på Jesus budskap är en av de koraniska principerna.

Koranens berättelse om Jesus, Allahs frid och välsignelse vare över honom, börjar med en beskrivning om hans mirakulösa tillkomst. “Och änglarna sade: 0, Maria! Gud kungör för dig det glada budskapet om ett ord från Honom, vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad i denna värld och i det liv som skall komma och en av dem som skall vara i Guds närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga (Koranen 3:45-46 ).

Maria blev havande genom ett mirakel, hon reste till en avskild plats, där hon väntade på Jesus födelse: “Och hon blev havande och drog sig med sin börda undan till en långt avlägsen plats. Och när tiden var inne, drev henne födslovåndorna (att stödja sig) mot en palmstam varvid hon utbrast: “Ack om jag fått dö förrän detta (skedde), och bli glömd av alla!” (Koranen 19:22-23).
Och resten på det som hände henne kan vi följa på videoklippet.


Visa mer
Back to top button
Close