Jesus i koranen

Muslimer tror på alla de sändebud som Gud skickat ned utan att göra åtskillnad mellan dem. Jesus (Guds frid vare över honom) är en av dessa sändebud som Gud välsignade med uppenbarelser. Muslimer älskar därför honom och tron på hans budskap är en plikt.

I Koranen kan man läsa en beskrivning om hans mirakulösa tillkomst.

Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet. (Koranen 3:45)

Vi Frälsarens Vännerna gratulerar Jesus födelsedag, och är i väntan på dagen som Imam al-Mahdi återkommer och då även profeten Jesus ankommer efter honom. Den dagen kommer Jesus att stå till imam al-Mahdins tjänst.

Visa mer
Back to top button
Close